Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Marcin Ginel złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) oraz pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu pełniącego obowiązki prezesa, podała spółka. Rada nadzorcza delegowała swojego członka Henryka Sobierajskiego na okres 3 miesięcy do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, z powierzeniem mu obowiązków prezesa.
Według komunikatu, rezygnację z członkostwa w zarządzie i funkcji wiceprezesa złożyła również Aneta Lato-Żuchowska. Ponadto rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej złożył Lesław Podkański. Osoby składające rezygnację nie podały powodów jej złożenia.
Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.
(ISBnews)