Obecny na uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że budowa dróg we wschodniej Polsce, a więc także na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie, to pokłosie decyzji rządu PiS o zwiększeniu do 135 mld zł limitu finansowania budowy dróg krajowych, tworzących „ruszt komunikacyjny”.

Jak dodał, mieszkańcy Lubelszczyzny będą mogli nową trasą S17 bezpiecznie i przewidywalnie dojechać m.in. do Warszawy. „Mają prawo bezpiecznie i przewidywalnie wsiąść do samochodu, wjechać na najbliższym węźle na drogę dwujezdniową i dojechać albo do Paryża, w warunkach drogi autostradowej, bezkolizyjnie i bezpiecznie, albo do Lizbony, albo do każdego innego miasta w Europie, korzystając z sieci dróg ekspresowych i autostradowych w naszym kraju” – dodał.

„Dzisiaj spełniają się marzenia mieszkańców Lubelszczyzny i Zamojszczyzny. My, mieszkańcy Lubelszczyzny mamy prawo, aby mieć dobre drogi, bezpieczne drogi i wszystko to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości w zakresie dróg, temu służy” – powiedziała wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, obecna przy podpisaniu umowy.

Podpisana w poniedziałek umowa między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a firmą Mosty Katowice dotyczy opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla odcinka pomiędzy węzłami Łopiennik i Krasnystaw Północ o długości ok. 9,8 km oraz odcinka ok. 12 km obwodnicy Zamościa pomiędzy węzłami Zamość Sitaniec i Zamość Wschód.

Wykonawca będzie miał 24 miesiące na opracowanie dokumentacji. Ma przeanalizować możliwe warianty przebiegu trasy, przedstawiając je społeczeństwu. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej na jeden z wariantów przeprowadzi badania geologiczne terenu oraz wykona elementy koncepcji programowej. Koszt tych prac to 4,3 mln zł.

Podpisana umowa dotyczy dokumentacji na jedną z trzech części rozstrzygniętego przetargu na dokumentację dla 120 km S17 z Piask do granicy z Ukrainą w Hrebennem.

Kolejna część przetargu dotyczy trzech odcinków o łącznej długości ok. 44 km: Piaski Wschód – Łopiennik (ok. 15,9 km), Krasnystaw Północ – Izbica (ok. 17,8 km) oraz Izbica – Zamość Sitaniec (ok. 10,3 km). Trzecia z części przetargu obejmuje cztery odcinki o łącznej długości ok. 54,2 km: Zamość Wschód – Zamość Południe (ok. 12,2 km), Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (ok. 18 km), obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa drugiej jezdni ok. 6,7 km) oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (ok. 17,3 km).

Umowy na opracowanie dokumentacji dla pozostałych dwóch części mają być podpisane wkrótce. Dotyczyć będą opracowania koncepcji programowej. Gotowa dokumentacja pozwoli ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji realizowanej w systemie "projektuj i buduj". Realizację całej S17 od Piask do Hrebennego przewidziano w latach 2021-2025.

W pierwszej połowie 2021 r. planowane jest oddanie do ruchu obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, której budowa trwa. Powstanie tam jednojezdniowa trasa o długości blisko 10 km z docelowym układem dwujezdniowym w obrębie węzłów. Koszt tych prac to blisko 195 mln zł.