Podczas wtorkowej konferencji prasowej politycy PiS byli pytani, czy jeśli ich ugrupowanie wygra wybory parlamentarne, to trzynasta emerytura będzie wypłacana co rok.

Karski wskazał, że docelowo "Emerytura plus" jest programem wieloletnim. "To jest oczywiste" - oświadczył polityk PiS.

Również Czarnecki podkreślił, że oczywistym jest, że PiS będzie chciało kontynuować ten program. "Aby ta +13+ - bardzo dobrze przyjęta przez polskich emerytów - była dalej kontynuowana" - powiedział.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował, że we wtorek o godz. 17 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. - "Emerytura plus".

Zgodnie z uchwaloną na początku kwietnia ustawą, świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

"Trzynastą emeryturę" otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

Większość świadczeń "Emerytura plus" zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.

"Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 – Obrona narodowa, części 37 – Sprawiedliwość oraz części 42 – Sprawy wewnętrzne na 2019 r." – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

>>> Czytaj również: Zaczyna działać efekt domina? Strajk nauczycieli zablokuje 500+