Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - ES-System odnotował ok. 2,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. według wstępnych danych, co oznacza wzrost o 634% r/r, podała spółka.
Zysk operacyjny wyniósł ok. 2,8 mln zł, o 1395% więcej r/r, a zysk operacyjny skorygowany o amortyzację (EBITDA) wyniósł ok. 5,5 mln zł, co oznacza 111% wzrostu r/r, podano w komunikacie.
Spółka odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 51,8 mln zł, tj. 24% wzrostu r/r.
"Za zmiany na poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze: wzrost przychodów ze sprzedaży i związany z tym wzrost wolumenu marży. Na zmianę EBITDA dodatkowo wpłynęło także zastosowanie, z dniem 01.01.2019 roku, nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 "Leasing", wskutek czego koszty najmu prezentowane są jako amortyzacja i odsetki z tytułu leasingu" - czytamy dalej.
ES-System planuje publikację skonsolidowanego raportu za I kw. na 23 maja 2019 r.
ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)