PKP Cargo i ARP chciałyby uruchomić produkcję wagonów w 2020 r.Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - PKP Cargo i Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), sygnatariusze podpisanego dziś listu intencyjnego w sprawie współpracy przy produkcji wagonów towarowych, chcieliby uruchomić produkcję w 2020 r., podało PKP Cargo.

"Jedną z możliwych lokalizacji dla nowej spółki mogą być tereny dawnej Fabryki Wagonów 'Gniewczyna' koło Przeworska, ale możliwe jest umieszczenie zakładu w innym miejscu na Podkarpaciu. Sygnatariusze listu chcieliby uruchomić produkcję w 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała też, że rozmowy z Wagony Świdnica sp. z o.o. z grupy Greenbrier w zakresie przystąpienia do tego projektu i podpisania listu intencyjnego trwają i są zaawansowane.

Dokument stanowi, że sygnatariusze najpóźniej do końca 2019 roku podpiszą umowę, która określi ich zaangażowanie w projekt. Dopiero podpisanie umowy pozwoli w kolejnym kroku na powołanie spółki, która zajmie się produkcją wagonów towarowych różnych typów dla PKP Cargo. Umowa określi także wielkość udziałów w projektowanej spółce, jakie obejmie każdy z partnerów, wyjaśniono w materiale.

"Na rynku widać duży popyt na wagony towarowe i realizacja tego przedsięwzięcia byłaby z ogromną korzyścią dla PKP Cargo. Na pewno nasza spółka mogłaby być odbiorcą produkcji tego zakładu, gdyż mamy duże potrzeby zarówno w zakresie wymiany starego taboru na nowy, jak i powiększania naszych zasobów" - skomentował prezes Cargo Czesław Warsewicz.

"Chcemy być aktywnym partnerem w odbudowie potencjału krajowego przemysłu. Zwłaszcza w zakresie odnowy parku taborowego polskich przewoźników, który niegdyś był naszą chlubą narodową. Rynek bardzo tego potrzebuje - obecnie aż 70% wszystkich wagonów towarowych ma ponad 30 lat. Dlatego dzisiaj, podpisując porozumienie z PKP Cargo, połączyliśmy siły i kompetencje. Nasi partnerzy mają potrzeby inwestycyjne i wiedzę branżową, my z kolei wesprzemy planowany projekt finansowo. Liczymy również, że na tej współpracy skorzystają spółki z grupy kapitałowej ARP. Nasze działania nie tylko ograniczą bariery w rozwoju rynku kolejowych przewozów towarowych w najbliższych latach, ale także trwale poprawią konkurencyjność polskiego sektora kolejowego" - dodał wiceprezes ARP Andrzej Kensbok.

PKP Cargo poinformowało ponadto o utworzeniu swojej nowej spółki - PKP Cargo Terminale, która będzie miała siedzibę w Medyce-Żurawicy. Spółka będzie skupiała wszystkie terminale należące do PKP Cargo. Zgodę na utworzenie nowego podmiotu wyraziła rada nadzorcza. Będzie to największa w Polsce i jedna z największych w Europie spółek zarządzających terminalami lądowymi.

"To przykład działań integracyjnych w Grupie PKP Cargo, która ma na celu usprawnienie zarządzania i lepsze wykorzystanie zasobów, ale przede wszystkim zaproponowanie lepszej oferty dla klientów. Spółka terminalowa to kolejny przykład realizacji naszej strategii, która zakłada rozwijanie sektora intermodalnego" - podsumował Warsewicz.

Dziś wcześniej PKP Cargo podało, że podpisało list intencyjny z ARP, w którym zadeklarowano zainteresowanie podjęciem wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie uruchomienia działalności polegającej na produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby PKP Cargo. Poinformowało także, że prowadzone są rozmowy dotyczące dołączenia do przedsięwzięcia spółki Wagony Świdnica Sp. z o.o.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5 183 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)