ZPC Otmuchów miały wstępnie 0,8 mln zł straty netto, 3 mln zł EBITDA w I kw.


Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały wstępnie 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. EBITDA wyniosła 3 mln zł wobec 3,9 mln zł w I kwartale 2018 roku.
"Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta za I kwartał 2019 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2018 roku):
- przychody netto ze sprzedaży: 57,6 mln zł w I kwartale 2019 roku (52,6 mln zł w I kwartale 2018 roku),
- EBITDA: 3 mln zł w I kwartale 2019 roku (3,9 mln zł w I kwartale 2018 roku),
- strata z działalności operacyjnej: (-) 0,7 mln zł w I kwartale 2019 roku (zysk z działalności operacyjnej: 0,7 mln zł w I kwartale 2018 roku),
- strata netto: (-) 0,8 mln zł w I kwartale 2019 roku (zysk netto 0,4 mln zł w I kwartale 2018 roku)" - czytamy w komunikacie.
Na wskazane powyżej wyniki finansowe najistotniejszy wpływ miały czynniki obniżające poziom marży brutto ze sprzedaży obejmujące w szczególności i) niekorzystną strukturę sprzedaży względem pierwszego kwartału 2018 roku, z przewagą produktów o niższej marży, ii) wyższe koszty wynagrodzeń oraz iii) wyższe koszty mediów. Dodatkowo wpływ na wynik miały wyższe koszty w obszarze usług marketingowych (związane z rozwojem sprzedaży produktów pod markami grupy), podano również.
Ostateczne wyniki finansowe ZPC Otmuchów za ww. okres zostaną przekazane w ramach rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 rok, który zostanie opublikowany 14 maja 2019 r.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.

(ISBnews)