Pączka zauważył też, że w Polsce brakuje konkretnych rozwiązań dotyczących polityki migracyjnej.

- Tzw. dołka związanego z brakiem pracowników na rynku nie zastępujemy ani polityką senioralną ani rozwiązanie kwestii osób długotrwale bezrobotnych. Potrzebujemy rozwiązań, które spowodują, że pracownicy z Ukrainy czy Białorusi nie przebywali u nas krótkoterminowo, ale wejdą na dłużej w system polskiej gospodarki. Dzięki temu pracodawcy zyskają pewność zatrudnienia danego pracownika – dodaje ekspert.