ZEW Kogeneracja miała 71,52 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.


Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich (ZEW) Kogeneracja odnotował 71,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 108,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 86,5 mln zł wobec 135,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,21 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 375,93 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 47,19 mln zł wobec 62,6 mln zł zysku rok wcześniej.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.
(ISBnews)