Instytut Keralla Research od 10 lat co kwartał bada nastroje i decyzje zakupowe small biznesu w Polsce. W badaniu biorą udział osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmą w mikro, małych i średnich prywatnych przedsiębiorstwach.

Jeśli chodzi o ocenę kondycji całej gospodarki, to 33 proc. badanych uważa, że sytuacja gospodarcza w poprzednim kwartale pogorszyła się, a 13 proc. - uległa poprawie. Na polepszenie kondycji krajowej gospodarki istotnie częściej wskazali usługodawcy, co ich różni głównie od firm handlowych.

Według najnowszego badania w relacji do pomiaru w pierwszym kwartale tego roku wzrósł odsetek firm spodziewających się pogorszenia sytuacji ekonomicznej kraju. Aktualnie negatywnie prognozuje 32 proc. wobec 26 proc. w poprzednim kwartale. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza to wzrost krytycznych opinii o niemal 13 pkt. proc. Najczęściej pesymizm wykazywały firmy handlowe. Odsetek firm prognozujących poprawę sytuacji polskiej gospodarki jest znacznie mniejszy i podobnie jak w poprzednim kwartale oscyluje wokół 18 proc.

Rośnie także pesymizm respondentów, jeśli chodzi o sytuację we własnej firmie. Zdaniem prawie jednej czwartej badanych, kondycja ich przedsiębiorstwa pogorszyła się w poprzednim kwartale, a tylko zdaniem 16 proc. uległa ona poprawie. Jeśli chodzi o przyszłość, to odsetek przedsiębiorców spodziewających się pogorszenia sytuacji ekonomicznej własnego biznesu w ciągu kolejnych trzech miesięcy wzrósł z 12 proc. w pierwszym kwartale 2019 r. do prawie 16 proc. w drugim kwartale. O 8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego kwartału zmniejszył się też udział podmiotów spodziewających się polepszenia sytuacji ekonomicznej własnej firmy. Nadal jednak więcej jest firm, które pozytywnie oceniają swoje perspektywy: optymistyczne nastroje w tym obszarze ma obecnie ponad 26 proc. badanych.

Badani wskazali też mniejszą skłonność do inwestycji i zatrudniania nowych pracowników w drugim kwartale 2019 roku w stosunku do początku roku. Mniej firm niż w poprzednim kwartale zamierza inwestować w kampanie marketingowe oraz platformy e-commerce. Firmy, które mają w planach wydatki na środki trwałe, najczęściej zamierzają kupować nowe maszyny i oprogramowanie.

Reprezentantów mikro, małych i średnich firm pytano także o ocenę tzw. Pakietu MŚP, czyli obowiązującego od 1 stycznia 2019 roku zbioru ponad 40 zmian w prawie podatkowym i gospodarczym, w myśl których przedsiębiorcy mają możliwość między innymi rozliczenia straty podatkowej do 5 mln zł, skrócenia terminu uprawniającego wierzyciela do korzystania z ulgi na „złe długi” w VAT czy wliczenia wynagrodzenia małżonka w koszty uzyskania przychodu.

"Z naszego badania wynika, że blisko 29 proc. respondentów uważa ten kierunek zmian za pozytywny. Przedsiębiorcy, a w szczególności zatrudniający 50-249 pracowników, liczą przede wszystkim na poprawę płynności finansowej. Z kolei mikro podmioty spodziewają się, że koszty prowadzenia działalności dzięki tego typu zmianom nieco spadną" - poinformowała Jolanta Banaś, analityk Instytutu Keralla Research. Jak podano, jedynie 5,4 proc. firm sektora MŚP negatywnie postrzega możliwe skutki wprowadzonych zmian. W ich ocenie zwiększą one koszt prowadzenia działalności oraz i tak nadmierną już biurokrację.

>>> Czytaj też: 64 proc. mikroprzedsiębiorców nie inwestuje, bo czeka na przelew [RAPORT]