- Ta radykalna zmiana nastąpiła na początku 2015 roku, kiedy weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Dostęp do ogłoszenia upadłości jest prostszy i przede wszystkim tańszy. Jednocześnie wzrosła świadomość konsumentów, którzy mają mocno nakręconą spiralę długów. Zdają sobie sprawę, że jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji jest ogłoszenie bankructwa – mówi prezes KRD.

Łącki podaje, że w 2018 roku sądy ogłosiły 6570 upadłości. – Muszę zwrócić uwagę na to, że 58 proc. z tych osób, które ogłosiły upadłość, było wpisanych nawet rok wcześniej do KRD, z łącznym zadłużeniem rzędu 141,5 mln zł – podkreśla Łącki.

Kto najczęściej ogłasza bankructwo? – Są to osoby przede wszystkim w wieku produkcyjnym – średnio między 36. a 45. rokiem życia, drugie miejsce zajmują osoby w wieku 56-66 lat – mówi nasz rozmówca.

Zobacz całą rozmowę: