Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 40,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 99,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spadek skonsolidowanego zysku netto w stosunku do wartości bazowej spowodowany jest głównie obniżeniem wyniku w segmencie cynku wobec wysokiej bazy, tj. zysków odnotowanych za I kwartał 2017 i 2018 roku, podała spółka we wcześniej prezentowanych szacunkach wyników.

Zysk operacyjny wyniósł 68,86 mln zł wobec 107,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 956,52 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 931,72 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,39 mln zł wobec 7,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)