Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) odnotował 13,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 15,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 27,61 mln zł wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 695,13 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 465,79 mln zł rok wcześniej.

W I kw. 2019 r. w grupie zwiększyła się sprzedaż energii elektrycznej o 10,53% r/r do 2,31 TWh.

"Wzrost sprzedaży był efektem większej o 64,29% sprzedaży energii z obrotu, sprzedaż energii z produkcji własnej spadła o 0,23 TWh, tj. o 16,55%. O poziomie produkcji w dużym stopniu decydowały relacje między ceną energii na rynku spot a ceną uprawnień do emisji CO 2" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2019 roku do 269,88 zł/MWh, tj. o 42,34%, zwiększyła się średnia uzyskana cena sprzedaży energii elektrycznej.

"Skumulowany wpływ obu wyżej wymienionych czynników spowodował, że przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (pomniejszone o podatek akcyzowy) zwiększyły się o 231 845 tys. zł, tj. o 59,07%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 30,38 mln zł wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)