W relacji rok do roku inflacja:

- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,3 proc., wobec 1,9 proc. miesiąc wcześniej;

- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,7 proc., wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej;

- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,7 proc., wobec 1,4 proc. miesiąc wcześniej;

- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,0 proc., wobec 1,7 proc. miesiąc wcześniej.

W kwietniu wskaźnik inflacji CPI podawany przez GUS wzrósł do 2,2 proc. rdr (o 0,5 pkt. proc. w stosunku do marca).

>>> Czytaj też: Polska gospodarka nadal idzie jak burza. Tak samo jak cała Europa Środkowa