Tematowi zrównoważonego rozwoju w strategiach firm poświęcono debatę, która odbyła się w ramach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (13-15 maja 2019). Uczestnicy dyskusji podjęli próbę zdefiniowania tego, czym dla firm jest zrównoważony rozwój. Za podstawę definicji można uznać stwierdzenie, że: „rozwój nie powinien odbywać się kosztem przyszłych pokoleń”, na co wielokrotnie wskazywali prelegenci.

Jak podkreślił Adam Hirny, z punktu widzenia instytucji finansowej, zrównoważony rozwój odnosi się również do tego „kogo finansujemy, a kogo – nie”.

„W strategii BNP Paribas bardzo mocne stanowisko dotyczy finansowania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Co jest istotne, to fakt, że bank przestaje finansować niektóre działy gospodarki – takie, które są oparte o energetykę węglową lub są szkodliwe społecznie, mam tu na myśli np. sektor tytoniowy” – wyjaśnił Hirny.

Dodał również, że instytucja widzi się w roli: „pewnego ‘pasa transmisyjnego’ pomiędzy funduszami unijnymi, które w chwili obecnej w bardzo istotnej części są dedykowane na wsparcie zielonych projektów i finansowanie zrównoważonego rozwoju, a podmiotami, które są odbiorcą tych funduszy”.

„W związku z tym tworzone są projekty i programy, które mają uświadamiać klientom dlaczego warto m.in.: przejść na gospodarkę niskoemisyjną, zmienić systemy zarządzania energią w przemyśle czy dokonać głębokiej termomodernizacji budynków – od budynków mieszkalnych, po budynki komercyjne, skończywszy na budynkach przemysłowych” - dodał.

„To dla nas bardzo ważny temat. Co więcej, ten aspekt nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ zauważamy pewnego rodzaju ryzyko związane z finansowaniem tych przedsiębiorstw, które nie rozumieją, że należy przejść na zieloną stronę mocy” – wskazał dyrektor biura ds. międzynarodowych instytucji finansowych i programów zrównoważonego rozwoju BNP Paribas Bank Polska.

„Za chwilę będziemy mieli do czynienia z jeszcze bardziej drastycznymi podwyżkami cen energii, nikt nie wie co będzie w przyszłości. Zatem będziemy mieli również do czynienia z portfelem kredytów, klientów, którzy funkcjonują w gospodarce, a nie zawsze są dostosowani albo nie chcą się dostosować, nie widzą tego problemu. Pytanie co się z nimi stanie. Z naszej perspektywy ten nacisk na efektywność energetyczną to jest też dbałość o niski koszt ryzyka w naszym banku” – dodał Adam Hirny.

Podkreślił również, że strategia zrównoważonego rozwoju nie zawsze musi być nastawiona na zysk.

„Bardzo dużą rolę w naszej instytucji odgrywa edukowanie pracowników w kontekście odpowiednich postaw proekologicznych. Tworzenie programów związanych z wolontariatem albo programów małych grantów lokalnych, które mają na celu wesprzeć różnego rodzaju lokalne działalności lub łączyć osoby wyłączone społecznie” – zaznaczył.

Podkreślił również, że zrównoważony rozwój jest przede wszystkim czymś bardzo opłacalnym.

>>> Czy kaloryfer to przeszłość i jak bardzo świadomość ekologiczna wpływa na zachowania konsumenckie Polaków mówi z rozmowie z Robertem Bohdanowiczem z "DGP", Sebastian Walerysiak , prezes zarządu spółki Viessmann Polska.

„Przede wszystkim patrzymy na trendy i widzimy megatrendy w gospodarce. Przywołam przykład plastiku. W Polsce funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, które produkują coś z plastiku. Co się stanie, jeśli konsumpcja plastiku spadnie w związku z wdrożeniem nowych regulacji europejskich? Dla środowiska to dobrze, natomiast z punktu widzenia banku może zmaterializować się pewne ryzyko kredytowe” – mówił Adam Hirny.

„W naszym interesie jest rozwijanie finansowania ekologicznego, które wspiera te działy gospodarki, które opierają swój model biznesowy na trendach. Zastępując jedną branżę drugą wchodzimy w ten zrównoważony rozwój, odpowiedzialne finansowanie poprzez finansowanie tych branż, które są przyszłościowe, a nie tych, które są schyłkowe” – powiedział. Dla przykładu podał branżę fotowoltaiczną, która błyskawicznie się rozwija w Polsce.

Dyrektor biura ds. międzynarodowych instytucji finansowych i programów zrównoważonego rozwoju BNP Paribas Bank Polska podkreślił, że: „coraz więcej inwestorów zwraca uwagę na to jaka część aktywów banku jest aktywami zielonymi. Żeby zdobyć finansowanie inwestorów strategicznych potrzebujemy wykazać się tą częścią finansowania zrównoważonego”.

W debacie na temat zrównoważonego rozwoju w strategiach firm podczas Europejskiego Kongresu gospodarczego w Katowicach wzięli udział ponadto przedstawiciele zarządów i kadry kierowniczej BASF Polska, PKN Orlen, Metro Properties, Gorażdże Cement SA, Velux Polska oraz Benefit Systems.

>>> Czytaj też: Energia z recyklingu? Powstanie elektrociepłownia opalana gazem koksowniczym