Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie 6,3 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2018 rok w kwocie 6,30 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

"Zgodnie z uchwałą zysk netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 160 839 617,40 zł postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, zaś pozostałą część zysku w wysokości 160 762 704,47 zł postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy" – czytamy w komunikacie.

Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje Budimeksu, tj. 25 530 098 akcji. Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 rok ustalono na dzień 6 czerwca 2019 roku, zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 19 czerwca 2019 roku, podano także.

Budimex odnotował 305,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 464,41 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 321,6 mln zł wobec 449,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)