Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Atende odnotowało 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,2 mln zł wobec 0,04 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 5,72 mln zł w porównaniu z 1,95 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,11 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 57,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 1 mln zł wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)