Aplisens miał 3,94 mln zł zysku netto, 6,69 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Aplisens odnotował 3,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,81 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 6,69 mln zł wobec 5,63 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,54 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 23,13 mln zł rok wcześniej.

"Największy wpływ na poprawę wyników za ostatni kwartał miał wzrost sprzedaży w Polsce i pozostałych krajach unijnych. Istotne znaczenie miała także konsolidacja wyników, przejętej w II połowie ub. roku, spółki CZAH-Pomiar, która wypracowała przychody na poziomie przekraczającym 2,4 mln zł, w tym 1,6 na rynku krajowym oraz 0,8 mln zł w Unii Europejskiej. Ponadto spada udział rynków dawnej WNP,
gdzie sprzedaż charakteryzuje się niższą rentownością. W związku z tym, w 2019 roku, liczymy na dwucyfrową dynamikę wzrostu zarówno pod względem przychodów, jak i zysku netto" -powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2019 roku, grupa odnotowała 24,4% wzrost przychodów w segmencie automatyki przemysłowej (wzrost o 2,2 mln zł do poziomu 8,4 mln zł) oraz wzrost w segmencie systemów zabezpieczeń pojazdów przed kradzieżą paliwa, gdzie wzrost wyniósł 45% (wzrost o 275 tys. zł do poziomu 885 tys. zł).

Motorem napędowym wzrostów były rynki Polski i Unii Europejskiej, gdzie sprzedaż wyniosła kolejno 9,3 mln zł (+35,3% r/r) oraz 7,2 mln zł (+23,2% r/r). Na znaczeniu tracą kraje dawnej WNP, gdzie odnotowano spadek przychodów o 6,4% r/r do poziomu 8,3 mln zł. Na pozostałych rynkach sprzedaż wyniosła 1,8 mln zł (+12,1% r/r).

"Tak dobre wyniki na rynku Unii Europejskiej to efekt przede wszystkim wieloletniej, ciężkiej pracy. Systematycznie poszerzamy portfolio produktowe, pozyskujemy nowe certyfikaty i poprawiamy komunikację marketingową. Dzięki temu rośnie rozpoznawalność firmy Aplisen, jako producenta aparatury najwyższej jakości, co przekłada się na wzrost zamówień" - dodał prezes.

Inwestycje w I kwartale 2019 roku wyniosły 2,7 mln zł. Pokryły one zakup maszyn i urządzeń (0,7 mln zł) oraz wydatki na prace badawczo-rozwojowe (0,4 mln zł). Budowa technologii do produkcji przepływomierzy w Radomiu pochłonęła 1,5 mln zł.

"Najważniejszym elementem inwestycji w Radomiu jest budowa stanowiska do kalibracji przepływomierzy i wodomierzy, które po uruchomieniu będzie największym tego typu urządzeniem w Polsce. Otwarcie tej linii planujemy na II połowę 2019 roku" - powiedział także Żurawski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 3,61 mln zł wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)