Akcjonariusze Rafako zdecydują 14 czerwca o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Rafako zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2018 r., w wysokości 4,3 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Rafako odnotowało 33,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 4,16 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 4,3 mln zł wobec 64,1 mln zł straty rok wcześniej.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)