W 2019 r. NCBR kontynuuje i ogłasza kilka konkursów mających na celu wyłuskanie i sfinansowanie najbardziej obiecujących technologii made in Poland. Z tym, że często nie są tak oczywiste branże. Np. aż 200 mln zł czeka na projekty z sektora… stoczniowego.

Szerokie wody badań

Głównym celem programu INNOship – bo o nim mowa - jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego do 2023 r., dzięki m.in. zwiększeniu nakładów na badania i rozwój.

– Program INNOship przewiduje finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie projektowania oraz produkcji jednostek pływających, w tym m.in. nowych systemów zasilania w energię, czy też nowatorskich technologii wspierających infrastrukturę stoczniową oraz portową – tłumaczy dr inż. Wojciech Kamieniecki, p.o. dyrektora NCBR.

Nabór wniosków w tegorocznym konkursie rozpocznie się już 17 czerwca i potrwa do 16 września 2019 r. O wsparcie mogą starać się przedsiębiorstwa, ich konsorcja oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Minimalna wartość projektu to 1 mln zł, a maksymalna aż 60 mln zł. Dofinansowanie otrzymać można na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Gra o przyszłość

NCBR wspiera w tym roku także branże, które od jakiegoś czasu święcą międzynarodowe triumfy. To właśnie środki przekazane w ramach programu GameINN zasiliły w ostatnich latach takie firmy jak CD Projekt czy Transition Technologies. Teraz, już po raz trzeci NCBR ogłosiło konkurs, którego celem jest wsparcie projektów B+R związanych z branżą gier i rozwiązań wideo. Tym razem w puli jest 100 mln zł. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 400 tys. zł, a maksymalna jego wartość to 20 mln zł. O granty starać mogą się przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowo-przemysłowe, które prace realizować będą poza województwem mazowieckim. Nabór wniosków potrwa do 14 czerwca 2019 r.

Energia w wodorze

Granty czekają na innowatorów również w innych sektorach, punktowo wybranych przez NCBR. Pięciu wykonawców, wśród których są przedsiębiorstwa jak i jednostki naukowe, zostało niedawno zakwalifikowanych do drugiej fazy programu „Magazynowanie wodoru”. Każdy z nich otrzyma teraz nawet do 2,5 miliona złotych na realizację prac badawczo-rozwojowych, których efektem ma być demonstracja rozwijanych technologii i weryfikacja jej komercyjnego potencjału. Cel programu (o całkowitym budżecie na poziomie 32 mln zł) jest jasny: w 2021 r. ma być gotowy proces seryjnej produkcji efektywnego i jednocześnie taniego zasobnika wodorowego do zastosowań mobilnych. Ten pozwoli upowszechnić technologię wykorzystania wodoru jako magazynu energii.

Nadzieja Dolnego Śląska

Mnóstwo energii NCBR wkłada również w finansowanie projektów biomedycznych. Dlatego też ogłosiło Wspólne Przedsięwzięcie z województwem dolnośląskim pod nazwą „Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych”. W ramach konkursu, przedsiębiorcy będą mogli powalczyć o 50 mln zł na dofinansowanie innowacyjnych projektów w zakresie wysokich technologii z obszaru biomedycyny. W efekcie wygenerowane zostać mają rodzime, innowacyjne produkty i usługi, które mogą pilotażowo znaleźć zastosowania w sektorze publicznym. I to nie tylko na terenie Dolnego Śląska. W szerszym kontekście może to przełożyć się na korzyści dla budżetu nie tylko regionu ale i państwa m.in. poprzez profilaktykę, wydajną opiekę nad pacjentami, wprowadzenie nowych terapeutyków czy profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Konkurs koncentruje się na kilku wybranych obszarach związanych z robotyką medyczną, zaawansowaną diagnostyką medyczną, bioinformatyką, telemedycyną a także mikroelektroniką i mikrosystemami. Przy czym w np. aplikującym konsorcjum musi wziąć udział co najmniej jedno przedsiębiorstwo z województwa dolnośląskiego, które wskaże ten obszar również jako miejsce realizacji projektu. Minimalna wartość dofinansowania wynosi tu 750 tys. PLN zaś maksymalna nie może przekroczyć 4 mln PLN. Nabór wniosków w konkursie trwa do 7 czerwca 2019 r. To zarazem nie koniec szans dla dolnośląskiej biotechnologii w tym roku – w trzecim kwartale br. ruszy pokrewny konkurs Województwa Dolnośląskiego, obejmujący swoim zakresem prowadzenie prac rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, także dla projektów zgłoszonych do wcześniejszego konkursu NCBR. Jego budżet również wyniesie 50 mln zł. Łącznie 100 mln zł grantów ma za kilka lat zaowocować wyhodowaniem biomedycznych czempionów.

 Wszyscy do Krakowa

Dokąd zmierza cyfrowa gospodarka i jak technologie wpływają na całe społeczeństwa? Żeby się tego dowiedzieć nie trzeba jechać do  Krzemowej Doliny, Hong Kongu czy Londynu. 21 i 22 maja Kraków - Miasto Gospodarz kongresu Impact’19 stanie samym sercem tygla, w którym realizują się innowacyjne idee i projekty. To wydarzenie, na którym przełomowe start-upy, naukowcy, biznes i politycy mówią tym samym językiem. Impact’19 to 4 sceny, 6 tysięcy gości, 250 speakerów i dziesiątki wydarzeń towarzyszących. Stałymi bywalcami są tam m.in. premierzy jak i ministrowie z Polski oraz szefowie rządowych agencji (np. PFR i NCBR). W tym roku dołączą do nich kluczowi politycy z regionu CEE, w Krakowie pojawią się również wysocy rangą przedstawiciele takich potentatów jak Google, Mastercard, PZU, AstraZeneca, Amgen, Allegro, Orlen, Azoty, Tauron, Grupa Volkswagen, BNP Paribas, Żabka czy Siemens. Oni wszyscy pokażą swoje pomysły na to, jak przy wsparciu technologii, zmienić świat na lepsze. Impact’19 przyniesie też premiery najnowszych inwestycji, rządowych strategii i kluczowych raportów. Tutaj powstają pomysły i tworzone są projekty, które mają kluczowy wpływ na rozwój cyfrowej gospodarki. perspektywy biznesu. Na Impact’19 dzisiejszy liderzy - wielki biznes, startupy, środowisko naukowe, administracja publiczna - decydują o tym jak będzie wyglądać jutrzejszy świat.