Airway Medix miało 0,22 mln zł zysku netto, 0,36 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019


Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Airway Medix odnotowało 0,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,36 mln zł wobec 0,25 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73 tys. zł w I kw. 2019 r. wobec 97 tys. zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,44 mln zł wobec 0,23 mln zł straty rok wcześniej.
Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.
(ISBnews)