Hubstyle miał 1,39 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.


Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Hubstyle odnotował 1,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 1,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 1,39 mln zł wobec 1,29 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,65 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 1,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,42 mln zł wobec 0,43 mln zł straty rok wcześniej.

HubStyle zarządza obecnie dwiema markami - Sugarfree i Cardio Bunny. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.
(ISBnews)