Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Grupa Recykl odnotowała 3,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 3,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,03 mln zł wobec 6,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,32 mln zł w 2018 r. wobec 45,49 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 0,21 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r. Grupa miała 52,25 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)