Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zdecydowała o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania swojej działalności w perspektywie krótko i długoterminowej, podała spółka.
"Zarząd spółki [...] podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności spółki w perspektywie krótko i długoterminowej, które mają na celu wsparcie obecnych działań zarządu spółki zmierzających do ustabilizowania operacyjnej oraz finansowej sytuacji spółki. Proces ten prowadzony będzie w związku z obecnymi działaniami zmierzającymi do uzgodnienia z instytucjami finansowymi zasad finansowania spółki, zgodnie z postanowieniami umowy" - czytamy w komunikacie.
W ramach przeglądu zarząd spółki rozważy, w kontekście obecnej sytuacji finansowej spółki oraz uwarunkowań rynkowych, dostępność oraz możliwość podjęcia przez spółkę potencjalnych działań ukierunkowanych na pozyskanie dodatkowego kapitału obrotowego dla zapewnienia kontynuacji przez spółkę działalności w rozmiarze nie mniejszym niż dotychczasowy oraz niezakłóconej realizacji obecnych i nowych kontraktów, podano także.
"W ramach powyższych działań zarząd spółki będzie prowadził rozmowy, których celem jest pozyskanie dla spółki środków finansowych na satysfakcjonującym poziomie, z instytucjami finansowymi, w tym bankami, ubezpieczycielami, funduszami oraz innymi instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie dostarczania różnego rodzaju produktów finansowych podmiotom gospodarczym, zarówno z tymi, które aktualnie są zaangażowane w finansowanie działalności spółki, jak też podmiotami spoza tego grona" - czytamy dalej.
Zarząd nie wyklucza również rozmów z obecnymi akcjonariuszami, jak również z innymi potencjalnymi inwestorami, jeżeli wyrażą oni swoje zainteresowanie udziałem w finansowaniu spółki i przedłożą spółce, z własnej inicjatywy, wiarygodne propozycje scenariuszy w zakresie ich potencjalnego zaangażowania w finansowanie działalności spółki, dodano także.
Pod koniec maja br. Elektrobudowa zawarła z instytucjami finansującymi - Bankiem Handlowym, mBankiem, ING Bankiem Śląskim, Haitong Bankiem oraz BNP Paribas - umowę w sprawie finansowania działalności spółki. Porozumienie ma m.in. zapewnić Elektrobudowie utrzymanie przez ww. instytucje do 31 lipca br. dotychczasowego poziomu finansowania, wykorzystywanego głównie do gwarancji bankowych przy realizacji inwestycji.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)