Jak poinformował w środę PAP rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki, zadaniem wykonawcy jest rozbudowa południowej jezdni obecnej DK18 na odcinku 22 kilometrów. Mają przy tym powstać węzeł autostradowy Żary oraz m.in. trzy wiadukty, most oraz przejście pod autostradą.

„Podstawą kalkulacji kosztów przez oferentów będzie projekt budowlany wraz z jego uszczegółowieniem, czyli projektem wykonawczym, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” - podkreślił Krynicki.

Oferty można składać do 10 lipca br.

Pierwszy przetarg unieważniono w maju. Rzecznik wskazał, że w pierwszym postępowaniu przetargowym złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizacje tej inwestycji.

„Po analizie dotychczasowych postępowań przetargowych stwierdziliśmy, że wykonawcy składający oferty, najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe kryteria pozacenowe. W efekcie sprowadzało się to do tego, że o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydowała cena” - podkreślił. Dodał, że zdaniem GDDKiA kryteria pozacenowe były traktowane przez wykonawców jako dodatkowe ryzyko, którego spełnienie rodziło określone koszty, a to wpływało na wartość ofert.

Reklama

Rzecznik przypomniał, że przebudowa trasy ma na celu dostosowanie jest do standardów autostrady. Chodzi o odcinek o długości 70 kilometrów od Olszyny do Golnic. Trasa ta zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania DK18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 r.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski