Orlen Eko rozszerzył zakres posiadanej akredytacji o nowe metody pomiarówWarszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Spółka Orlen Eko z grupy kapitałowej PKN Orlen rozszerzyła zakres posiadanej akredytacji o pomiar niekontrolowanej i rozproszonej emisji par lotnych związków organicznych (LZO) metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID) z wykorzystaniem metody optycznego obrazowania gazów, podała spółka.

Tym samym Orlen Eko jest pierwszą firmą w kraju, która przy pomiarach wykorzystuje akredytowaną metodę optycznego obrazowania gazów, dodano.

Spółka podkreśla, że dzięki włączeniu do pomiarów niekontrolowanej emisji LZO metody optycznego obrazowania gazów, Orlen Eko może wykonywać pomiary na pracujących instalacjach, bez potrzeby wyłączania ich na czas pomiaru. Rozwiązanie to znacznie ogranicza koszty eksploatacji instalacji produkcyjnych i pozwala na bieżąco naprawiać nieszczelności, co ma znaczący aspekt ekonomiczny oraz środowiskowy.

"Rozszerzenie posiadanej akredytacji jest potwierdzeniem bardzo dużego doświadczenia specjalistów Orlen Eko w zakresie dokonywania pomiarów emisji lotnych związków organicznych wydobywających się z elementów instalacji i urządzeń na instalacjach technologicznych w zakładach przemysłowych. Nasi pracownicy z działu monitoringu środowiska na przestrzeni ostatnich dwóch lat wykonali łącznie ponad 250 tysięcy pomiarów metodą fotojonizacyjną w ramach chociażby programu LDAR dla zakładu produkcyjnego PKN Orlen" - powiedział prezes spółki Krzysztof Iwanicki, cytowany w komunikacie.

Zakupienie detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID) zapewniło spełnienie podstawowych wymagań akredytacyjnych przy zachowaniu tej samej metodologii wykonywania pomiarów. W przypadku obrazowania optycznego wykorzystuje się ręczne kamery umożliwiające wizualizację przecieków gazu w czasie rzeczywistym, które wraz z normalnym obrazem danego komponentu są widoczne na specjalistycznej kamerze w postaci "dymu", pozwalając na łatwą i szybką lokalizację znacznych wycieków LZO, czytamy także.

Orlen Eko to spółka z Grupy Orlen specjalizująca się w usługach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prewencji przeciwpożarowej, ochrony środowiska, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, czyszczenia instalacji przemysłowych oraz konserwacji sprzętu ratowniczego i gaśniczego. Spółka zlokalizowana jest w Płocku, posiada kilka zespołów regionalnych ulokowanych we wszystkich większych miastach na terenie kraju.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)