Wniosek w sprawie dymisji szefa SBU poparło w głosowaniu 78 deputowanych; dla jego przyjęcia potrzebne było co najmniej 226 głosów w liczącej formalnie 450 deputowanych Radzie Najwyższej.

Parlament odrzucił wcześniej wnioski o dymisję szefów resortów spraw zagranicznych i obrony - Pawła Klimkina i Stepana Połtoraka.