BGK poinformował, że w czwartek podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza w stolicy Słowenii Lublanie, prezesi BGK i rumuńskiego EximBanku oficjalnie ogłosili założenie Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund). Fundusz skoncentruje się na projektach tworzących infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza.

29 maja BGK i EximBank podpisały w Luksemburgu akt założycielski funduszu. Będzie on działał na podstawie prawa Luksemburga na zasadach komercyjnych i rynkowych.

"Zazwyczaj negocjacje w sprawie strategii i ram prawnych funduszy tego rodzaju zajmują od 20 do 30 miesięcy. Zespół ds. Trójmorza przeprowadził je w kilka miesięcy, z czego, jako banki rozwoju, jesteśmy niezwykle dumni. Jest to niesamowite osiągnięcie zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym" - podkreśliła cytowana w komunikacie szefowa BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Reklama

Prezes wykonawczy rumuńskiego EximBanku Traian Halalai wyjaśnił z kolei, że celem funduszu jest uzupełnienie programów unijnych oraz zwiększenie konkurencyjności państw regionu Trójmorza.

Zgodnie z komunikatem BGK, w procesie tworzenia funduszu wybrany został niezależny podmiot zarządzający funduszem oraz bank-depozytariusz. Podmiotem zarządzającym będzie firma Fuchs Asset Management, która odpowiada za zarządzanie ryzykiem, zarządzanie portfelem inwestycyjnym oraz zarządzanie i dystrybucję środków funduszu. Zespół Fuchs będzie wspierany przez doradców inwestycyjnych przy wyborze i analizie potencjalnych inwestycji, przy czym decyzje inwestycyjne będą podejmowane z udziałem wyspecjalizowanych komitetów inwestycyjnych.

"Fundusz będzie znaczącym przedsięwzięciem dla regionu, a także dla całej Unii Europejskiej, wspierającym jego lepszą integrację, mobilność i komunikację między państwami członkowskimi w przyszłości. Powołanie nas do pracy przy tym projekcie podkreśla wspólne cele naszych organizacji" - ocenił Timothe Fuchs, dyrektor generalny Fuchs Asset Management.

Zasoby funduszu mają pochodzić z różnych źródeł. Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych państw Trójmorza, które mogą do niego dołączyć po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Każdy z krajów Trójmorza będzie uważany za założyciela funduszu, a rada nadzorcza funduszu składa się z przedstawicieli banków rozwoju z Polski, Rumunii i Republiki Czeskiej. Zarząd funduszu będzie nadzorować wdrażanie strategii inwestycyjnej przez podmiot zarządzający funduszem w poszczególnych krajach.

BGK poinformował ponadto, że zapraszani do funduszu będą również prywatni inwestorzy spośród funduszy emerytalnych, prywatnych funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów. Celem funduszu jest zebranie od 3 do 5 mld euro.

Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza ma realizować priorytetowe dla regionu projekty np. budowę infrastruktury transportowej (tj. linii kolejowych, śródlądowych dróg morskich, portów i autostrad), a także projekty energetyczne i związane z infrastrukturą cyfrową.

Fundusz ma się angażować w projekty infrastrukturalne o całkowitej wartości do 100 mld euro, na zasadach komercyjnych. Ma również aktywizować inne źródła finansowania, takie jak środki poszczególnych krajów regionu czy fundusze unijne.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. BGK rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne - pierwsze z nich uruchomił w Brukseli.

EximBank, jak podano w komunikacie, wspiera i promuje rumuńskie otoczenie biznesowe od ponad 25 lat poprzez wsparcie projektów realizowanych przez spółki lokalne. Zaczynając od działalności w charakterze agencji eksportowej, EximBank ewoluował i rozszerzył tę działalność. Działając w charakterze agenta Rumunii w zakresie poręczeń i ubezpieczeń, EximBank jest głównym kanałem wprowadzania rumuńskich funduszy państwowych do gospodarki realnej w celu stałego zwiększania konkurencyjności lokalnych spółek.

Inicjatywa Trójmorza to międzynarodowa inicjatywa skupiająca państwa UE regionu Trójmorza (Europa Środkowo-Wschodnia pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem). Została zawiązana w celu wzmocnienia tej części UE i wyrównania różnic w rozwoju infrastrukturalnym i jakości życia mieszkańców regionu Trójmorza z zachodnią częścią UE.

>>> Czytaj też: Polska wśród gospodarczych tygrysów Europy. Jesteśmy na podium najszybciej rozwijających się państw