Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy we Wrocławiu zatwierdził układ GetBack z wierzycielami, podała spółka.
W styczniu br., w głosowaniu wierzycieli, propozycję układową GetBack w restrukturyzacji przyjęto większością 86% głosów.
Propozycja układowa, która była przedmiotem głosowania na zgromadzeniu wierzycieli 22 stycznia 2019 r. zakłada m.in. podział wierzycieli na siedem grup, przy czym w Grupie 1 znaleźli się obligatariusze spółki.
GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.
(ISBnews)