Akcjonariusze LPP zdecydowali o 60 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.


Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 110 065 020 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 60 zł na akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 7 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę nr 17 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 592 294 929,66 zł w następujący sposób:
1) kwotę 110 065 020 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę;
2) pozostałą część zysku netto w kwocie 482 229 909,66 zł wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.
8 czerwca 2019 roku ustalono jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2018 (dzień dywidendy), 27 czerwca 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy.
"Liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1 834 417, a kwota dywidendy na jedną akcje 60 zł" - czytamy dalej.
LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.
(ISBnews)