Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - CI Games, po dokonaniu wstępnej alokacji zapisów za pośrednictwem systemu informatycznego GPW i działając w uzgodnieniu z oferującym - Trigon Domem Maklerskim, ustaliło cenę ostateczną oferowanych w ramach oferty publicznej akcji serii H na 0,9 zł za akcję, podała spółka.


Ponadto spółka ustaliła ostateczną liczbę akcji oferowanych na 10 839 392, w tym:


a) 271 204 w transzy, w której zapisy mogli składać inwestorzy, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa;


b) 10 568 188 w transzy, w której zapisy mogli składać wszyscy inwestorzy.
Wcześniej spółka podawała, że zapisy na maksymalnie 12 mln akcji potrwają od 4 do 10 czerwca. Cena maksymalna została ustalona na 1 zł. CI Games chciało pozyskać od inwestorów około 10 mln zł na powiększenie wewnętrznego zespołu deweloperskiego, wsparcie działań marketingowych oraz rozszerzenie portfolio wydawanych gier o nowe tytuły. CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).
(ISBnews)