Jak poinformował Tomasz Paczkowski z wielkopolskiego oddziału PFRON, w 2019 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych i transportowych w Wielkopolsce przeznaczy blisko 5,2 mln zł.

„Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON na łączną kwotę 3,8 mln zł zakupionych zostanie 40 mikrobusów oraz trzy autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazdy w ramach programu +Wyrównywania różnic między regionami III+ trafią do 43 wielkopolskich placówek aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne, w tym do warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół integracyjnych oraz przedszkoli” – podkreślił Paczkowski.

Dodał, że dodatkowe środki w kwocie ponad 620 tys. zł trafią do 15 urzędów, placówek edukacyjnych i środowiskowych domów samopomocy, w których zniwelowane zostaną bariery architektoniczne.

„W Lesznie powstanie także nowy warsztat terapii zajęciowej, z dofinansowaniem ze środków PFRON w kwocie 532 tys. zł. Dodatkowo siedem wielkopolskich powiatów realizować będzie zadania wspierające aktywizację zawodową osób niepełnoprawnych, dzięki czemu utworzone zostaną nowe stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych” – wskazał Paczkowski.

Jak tłumaczył, program „Wyrównywanie różnic między regionami III” stosuje zasadę „zwiększonej koncentracji środków w wybranych regionach i zadaniach, tak aby finansowane działania możliwie szybko przyniosły zakładane efekty”. (PAP)

autor: Anna Jowsa