STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-06-13
IRDN /IRDN Index 300,90
sIRDN /sIRDN Index 328,44
offIRDN / offIRDN Index 246,64
IRDN24 /Base 293,08
IRDN8.22 /Peak 325,03
IRDN23.7 / Offpeak 239,83
TGe24 295,97
TGeBase 292,19
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 100 946,60
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 164 101,00

Źródło: Giełda Energii SA