GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 37,16 mln zł w I-V br.


Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 37 163 tys. zł od stycznia do maja 2019 roku, podała spółka.
"Spłaty z posiadanych przez grupę kapitałową emitenta portfeli wierzytelności w okresie do dnia 31 maja 2019 r.:
I kwartał 2019 r. 22 252 tys. zł
1.04-31.05.2019 r. 14 911 tys. zł" - czytamy w komunikacie.
Pełna informacja nt. wyników finansowych spółki oraz grupy osiągniętych w I i II kwartale 2019 r. zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym rozszerzonym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku, którego publikacja jest zaplanowana na 10 września 2019 roku, podano również.
Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.
(ISBnews)