Memorandum of Understanding (MoU) w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej podpisali w środę w Waszyngtonie sekretarz energii USA Rick Perry oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. W piątek jego treść opublikowała kancelaria premiera.

Memorandum zawiera m.in. potwierdzenie woli "rozpoznania możliwości współpracy obejmującej cały przekrój obecnych i przyszłych amerykańskich technologii reaktorów, paliw, wyposażenia oraz usług". Zawarto też w nim "pragnienie określenia ścieżki rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej, odpowiadającego na wyzwania takie jak finansowanie, rozwój siły roboczej, poparcie społeczne, zaangażowanie lokalnego przemysłu oraz odpowiedzialność cywilna za szkodę jądrową".

W dokumencie zaznacza się, że nie ustanawia on praw ani obowiązków w zakresie prawa krajowego ani międzynarodowego, a porozumienie działa z zastrzeżeniem "prawa i regulacji obu państw oraz dostępności funduszy".

Reklama

W memorandum podkreślono, że obie strony uznają rolę, jaką energia jądrowa może odgrywać w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na czystą energię, oraz deklarują "pragnienie wzmocnienia istniejących stosunków pomiędzy rządami i przedstawicielami sektora prywatnego obu państw w celu intensyfikacji działań w zakresie współpracy jądrowej".

Strony potwierdzają też, że uzgodniły m.in. "wspólne uznanie, że polsko-amerykańska współpraca w zakresie energii jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych może odegrać istotną rolę we wspieraniu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz w zaspokojeniu jej zapotrzebowania na czystą energię", jednocześnie zapewniając "znaczne dodatkowe korzyści dla bezpieczeństwa energetycznego Stanów Zjednoczonych oraz naszych europejskich sojuszników".

Memorandum wyraża też wzajemną wolę pracy nad zwiększeniem kooperacji w zakresie energii jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych w celu wzmocnienia ich stosunków strategicznych, politycznych i handlowych. Znalazł się tam też zapis o pragnieniu "wspólnej pracy na rzecz dalszego rozwoju polskiej infrastruktury do odpowiedzialnego wykorzystania technologii i energii jądrowej oraz przejęcia najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, zabezpieczeń i nierozprzestrzeniania broni jądrowej, w tym nadzoru niezależnego regulatora".

W dokumencie pada też deklaracja wsparcia dla "pogłębiania stosunków między przemysłem jądrowym obu krajów w celu zacieśnienia współpracy w zakresie energii jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych".

Memorandum przywołuje m.in. „Polsko-Amerykańskie Partnerstwo Strategiczne w dziedzinie energii” powołane przez prezydentów obu krajów we wrześniu 2018 r., przynależność stron do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, członkostwo w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

>>> Czytaj też: Clinton do Polaków: Cały świat was podziwia. Możecie być przywódcą Europy