"19 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Pekao TFI S.A. powołała na stanowisko prezesa zarządu Jacka Janiuka, który będzie odpowiedzialny za Pion Zarządu, Pion Finansowy oraz Pion Sprzedaży i Marketingu. Na kolejną kadencję Rada Nadzorcza powołała Grzegorza Barańskiego, wiceprezesa zarządu nadzorującego Pion Operacyjny oraz Jacka Babińskiego, wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Aktywami" - czytamy w komunikacie banku.

Bank Pekao jest jedynym pośrednim akcjonariuszem Pekao TFI S.A.

"Moim celem jest wzmocnienie pozycji rynkowej Pekao TFI jako nowoczesnego asset managera, który zaoferuje różnym grupom klientów rozwiązania dopasowane do ich potrzeb" - powiedział cytowany w komunikacie Janiuk.

Jak napisano, Janiuk posiada ponad 19-letnie doświadczenie na rynku finansowym, które zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą w firmach zarządzających aktywami (Invesco, AIG, KBL European Private Bankers, Citigroup). Przeszedł wszystkie szczeble kariery inwestycyjnej od analityka, przez zarządzającego funduszami, dyrektora departamentu inwestycyjnego, dyrektora departamentu bankowości prywatnej oraz członka zarządu.

Przed dołączeniem do zespołu Pekao TFI, w latach 2017 - 2019, pełnił funkcję członka zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialnego za sprzedaż oraz rozwój produktów. Wcześniej, przez ponad pięć lat związany był z Bankiem Citi Handlowy, gdzie w latach 2016 - 2017 odpowiadał m.in. za zarządzanie departamentem bankowości prywatnej oraz w latach 2011 - 2016 jako dyrektor biura doradztwa inwestycyjnego za zbudowanie i wdrożenie procesu usługi doradztwa inwestycyjnego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytuł CIIA. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra (Finanse i Inwestycje) oraz absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach z tytułem inżyniera (Matematyka). Ukończył także studium podyplomowe negocjacji i mediacji na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Reklama

Aktywa zgromadzone w produktach Pekao TFI S.A. wynoszą ponad 20 miliardów złotych. Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI jest spółka Pekao Investment Management. Właścicielem Pekao Investment Management jest Bank Pekao. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta