PCM ma umowy kredytowe z PKO BP łącznie na 1,8 mld zł


Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Prime Car Management (PCM) zawarł z PKO Bankiem Polskim umowy kredytowe na 1,8 mld zł, podała spółka.
"Zarząd Prime Car Management S.A. informuje o zawarciu w dniu 24 czerwca 2019 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. następujących umów kredytów: Kredytu nieodnawialnego w łącznej kwocie 1 590 000 000 zł w następujących transzach: 1) w kwocie 1 340 000 000 zł 2) w kwocie 250 000 000 zł […] Kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 300 000 000 zł. Kredyt 2 przeznaczony zostanie na finansowanie i refinansowanie bieżącej działalności emitenta, udzielony został na 12 miesięcy" - czytamy w komunikacie.
W połowie czerwca br. PKO Leasing ogłosił zamiar nabycia 664 438 akcji spółki Prime Car Management (PCM), stanowiących 5,6% ogólnej liczby głosów, w drodze przymusowego wykupu po 23,75 zł sztuka. W ramach wcześniejszego wezwania PKO Leasing nabył 11 244 402 akcji spółki Prime Car Management (PCM), co stanowi ok. 94,4% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu.
Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PCM sięgnęły 621,75 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)