Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydowali o przeznaczeniu w całości zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.
"Zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 20 138 123,38 zł przeznacza w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.
PBKM odnotował 34,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 29,33 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 20,14 mln zł wobec 25,28 mln zł zysku rok wcześniej.
Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)