Akcjonariusze FO Dębica zdecydowali o wypłacie 4,88 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Firma Oponiarskiej Dębica zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 67 357 420 zł tj. 4,88 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 25 czerwca 2019 r. podjęło – zgodnie z propozycją zarządu apółki – uchwałę dotyczącą podziału zysku spółki za 2018 r. w wysokości 89 752 356,0 zł w następujący sposób:
- kwotę 67 357 420,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,88 zł na jedną akcję, ustalając dzień 23 września 2019 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 18 grudnia 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki;
- kwotę 22 394 936,00 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych" - czytamy w komunikacie.
Dywidenda obejmuje wszystkie akcje na jakie dzieli sie kapitał zakładowy spółki, tj. 13 802 750 akcji.
Firma Oponiarska Dębica S.A. to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego spółki. Firma Oponiarska Dębica S.A. jest jednym z największych w Europie zakładów produkujących opony. Spółka produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava.
(ISBnews)