Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Boryszew zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Boryszew postanawia zysk netto spółki za 2018 rok w kwocie 44,72 mln zł przeznaczyć na zasilenie kapitału - zyski zatrzymane" - czytamy w komunikacie.
Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)