Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Trans Polonia zdecydowali o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za 2018 r., w wysokości 195 463,41 zł oraz 2 545 163,31 zł z kapitału zapasowego - łącznie 2 740 626,72 zł na dywidendę, co oznacza łącznie wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, podała spółka.
"Dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto z działalności spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 195 463,41 zł oraz z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2 545 163,31 zł" - czytamy w komunikacie.
Dzień dywidendy ustalono na 13 sierpnia 2019 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 22 sierpnia 2019 roku.
"Według stanu na dzień podjęcia uchwały na jedną akcję spółki przypada z tytułu dywidendy kwota 0,12 zł. Liczba akcji spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 22 838 556" - czytamy dalej.
Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)