Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok w wysokości 364,74 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.
"Zwyczajne walne zgromadzenie (...) uchwala, co następuje: Zysk banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2018 w wysokości 364 738 878,03 zł w całości przekazać na kapitał rezerwowy"- czytamy w uchwale.
Bank odnotował 360,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 279,71 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 364,74 mln zł wobec 298,39 mln zł zysku rok wcześniej.
BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.
(ISBnews)