Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Nie należy się spodziewać wzrostów sprzedaży grupy Stelmet w kolejnych kwartałach na poziomie porównywalnym do II kwartału roku obrotowego 2018/2019, kiedy dynamika wzrostu wyniosła 23,6%, zapowiedział członek zarządu Stelmetu Piotr Leszkowicz.
"Wysoka dynamika przychodów w I półroczu jest w dużej mierze skutkiem niskiej bazy sprzed roku, kiedy sezon na sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej, naszego głównego segmentu sprzedaży, rozpoczął się później niż w tym roku, ze względu na pogodę. Nie należy zatem spodziewać się tak znaczących wzrostów w kolejnym kwartale, bo baza porównawcza będzie już zupełnie inna" - powiedział Leszkowicz na konferencji prasowej.
"W tym roku sezonowy 'peak' sprzedaży będzie miał miejsce wcześniej niż przed rokiem" - dodał.
Członek zarządu Stelmetu zapowiedział również, że w II półroczu roku obrotowego 2018/2019 (kończącego się 30 września 2019 roku), nakłady inwestycyjne grupy powinny być realizowane zgodnie z planem.
"Nie przewidujemy tu żadnych odchyleń" - powiedział.
Zgodnie z planem, capex w roku 2018/2019 ma wynieść 28,6 mln zł, głównie o charakterze odtworzeniowym, a w I półroczu było to 15,3 mln zł.
Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.
(ISBnews)