Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze ATM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia.
"Zwyczajne walne zgromadzenie ATM S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za 2018 r. w wysokości 2 018 913 zł w następujący sposób: kwotę w wysokości 2 018 913 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy" - czytamy w uchwale.
ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)