"Karta Rodziny jest bardzo oczekiwanym projektem" - powiedziała PAP jego inicjatorka, przewodnicząca sejmowej frakcji AWPL-ZChR, Rita Tamaszuniene. Wskazała, że "jest to nie tylko rzeczywista pomoc wielodzietnym rodzinom, ale też zachęta do posiadania większej liczby dzieci, budowania pozytywnego wizerunku dużych rodzin i poprawy wskaźników demograficznych".

Karta Rodziny na Litwie to system ulg, przywilejów i zniżek dla rodzin wychowujących troje i więcej dzieci do 24. roku życia w przypadku, jeśli dzieci nie pracują, oraz dla rodzin wychowujących co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne niezależnie od wieku.

Ulgi i zniżki zostały przygotowane w oparciu o propozycje sektora publicznego i prywatnego. Szef resortu opieki socjalnej i pracy Linas Kukuraitis podkreśla, że proponowane usługi na Kartę Rodziny będą ulegały zmianie, gdyż z niektórymi partnerami zawierane są krótkoterminowe umowy.

Karta to kolejna prorodzinna inicjatywa AWPL-ZChR. Od początku 2018 roku na Litwie został wprowadzony program na wzór polskiego 500+ na dzieci. Zgodnie z decyzją Sejmu każde dziecko na Litwie otrzymuje 50 euro. Jeżeli w rodzinie jest troje i więcej dzieci, ta suma wynosi 70 euro na każde dziecko.

Obecnie, w ramach tworzenia w kraju nowej koalicji rządowej po wyborach prezydenckich, AWPL-ZChR negocjuje kwestię zwiększenia pieniędzy na dziecko do 120 euro, co stanowi równowartość 500 złotych. "Od zwiększenia finansowania tego programu uzależniamy m.in. nasze przystąpienie do koalicji, gdyż polityka prorodzinna, prospołeczna jest priorytetem naszej partii" - wskazała Tamaszuniene.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)