Stanowisko pełnomocnika ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki zostało utworzone w ubiegłym tygodniu na mocy rozporządzenia rady ministrów. Zgodnie z nim pełnomocnik jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W rozporządzeniu określono, że do zadań pełnomocnika należy: analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w szczególności przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny; analiza propozycji zgłaszanych przy "Okrągłym stole" edukacyjnym w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki; przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w tym projektów programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Iwona Michałek ma 63 lata. Studiowała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia z zakresu biologii środowiskowej, a potem podyplomowe studia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, z zakresu badania środowiska oraz z zakresu zarządzania. Była nauczycielką biologii i przyrody.

Pracowała przez 10 lat jako wizytator w kuratorium oświaty w Toruniu, w którym była też dyrektorem, wicekuratorem oraz p.o. kuratora. Przez pięć lat pełniła funkcję rzecznika praw ucznia w województwie kujawsko-pomorskim. Była też edukatorem w zakresie przestrzegania praw ucznia i dziecka, koordynatorem regionalnym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. edukacji o tolerancji oraz kierownikiem Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Reklama

"Wsparcie dzieci w systemie kształcenia stało się moja misja, a współpraca z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz udzielanie im pomocy eksperckiej – receptą do aktywizowania działalności wychowawczej i edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia" - podkreśla Michałek na swojej stronie internetowej. "Bardzo ważny obszar mojej aktywności stanowi działalność społeczna, którą traktuje jak swój obywatelski obowiązek" - dodaje.

Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Porozumienie Obywateli w Toruniu mającego na celu wspieranie dzieci biednych, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez fundowanie stypendiów oraz organizowanie wyjazdów wakacyjnych, pikników i przygotowanie paczek świątecznych. Jest też członkiem rady programowej Fundacji Energia dla Europy oraz Międzynarodowego Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód.

W wyborach parlamentarnych w 2015 otrzymała 7485 głosów w okręgu toruńskim i uzyskała mandat poselski, będąc przedstawicielką Polski Razem na liście PiS. Po przekształceniu w listopadzie 2017 Polski Razem w Porozumienie, stanęła na czele jej okręgu toruńskiego oraz zasiadła w prezydium zarządu krajowego partii.

Jest członkiem sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Finansów Publicznych.

Jest przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Motocyklistów i Quadowców. Należy też do 13 innych Parlamentarnych Zespołów, m.in. ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., ds. Prawa Własności Warstwowej, Reindustrializacji Polski, ds. Rynku E-commerce i Gospodarki Elektronicznej, ds. Policji, ds. Więziennictwa, ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz Zespołów: Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Energetyki Prosumenckiej.

Michałek jest mężatką, ma dwoje dorosłych dzieci: Agatę i Macieja.

Jak podaje na swojej stronie internetowej jest miłośniczką rajdów motocyklowych. Wraz z mężem przemierza własnym motocyklem Polskę i Europę. W ramach Międzynarodowego Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód odbywa podróże szlakami Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. "Byliśmy we Włoszech, w Danii, w Niemczech, ale najczęściej i najchętniej odwiedzamy wschodnią Europę – tam jest wielu Polaków, którzy czekają na nas i miejsc, które wymagają naszej pamięci" - informuje. "Byłam motocyklem także w Katyniu, Miednoje, Kijowie, Smoleńsku (wielokrotnie), Charkowie, Kamieńcu i Kołomyi. Najdalszym celem mojej motocyklowej podróży był Stambuł w Turcji" - podaje.