- Niektóre kraje kwestie fuzji i synergii rozwiązały sobie jeszcze w okresie przedakcesyjnym, Polska znajdowała się wtedy w okresie transformacji i teraz ma znaczne zaległości w przeprowadzeniu tych procesów. Eksperci mówią, że powinien zostać zrealizowany już 20-30 lat temu - dodaje Obajtek.

Prezes podkreśla, że najważniejszym dla Orlenu aktywem Lotosu z biznesowego punktu widzenia transakcji jest rafineria. - Proces musi spinać nam się biznesowo - podsumowuje Obajtek. - Polska gospodarka potrzebuje firm, które będą w stanie dokonywać dużych inwestycji. Nie może opierać się tylko na małych i średnich przedsiębiorstwach - mówi.

Treść całego wywiadu znajduje się poniżej.