Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - LiveChat Software podjął uchwałę dotyczącą wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/19, podała spółka. Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wynosi 13,9 mln zł, co oznacza 0,54 zł na akcję.
"Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 13 905 000 zł - która to kwota, łącznie z kwotą zaliczki na poczet dywidendy wypłaconej przez spółkę w styczniu 2019 roku, stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2019 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta" - czytamy w komunikacie.
Zaliczką będzie objęte 25 750 000 akcji spółki, podano również.
Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 26 lipca 2019 r., a planowany dzień wypłaty zaliczki - 2 sierpnia 2019 r.
Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.
(ISBnews)