Work Service ma umowę dot. zbycia węgierskiej spółki Prohuman 2004 Kft.


Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Work Service podpisał umowę ze spółką celową Human Investors Kft., powołaną do obsługi sprzedaży spółki Prohuman 2004 Kft. działającej na rynku węgierskim, podał Work Service. W ramach umowy spółka celowa lub wskazany przez nią inny podmiot nabędą wszystkie udziały w spółce Prohuman należące do Work Service.
Umowa stanowi potwierdzenie ustaleń dot. warunków sprzedaży Prohuman zawartych w Term Sheet, które podmioty podpisały 8 maja br.
"Zakończenie negocjacji rozwiązujących wszystkie kwestie sporne z węgierskim partnerem i podpisanie umowy jest kolejnym krokiem na drodze do finalizacji sprzedaży udziałów w spółce Prohuman. Kluczowe warunki zostały ustalone już 2 miesiące temu, czego skutkiem było podpisanie term sheet. Było to jednak tylko wstępne porozumienie. Umowa natomiast w sposób wiążący ustala warunki współpracy przy sprzedaży węgierskiej spółki oraz obowiązki wszystkich ze stron" - powiedziała prezes Work Service Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie.
"Po uzgodnieniu zasad wzajemnych rozliczeń i sprzedaży Prohuman, przyszedł czas na sfinalizowanie transakcji" - dodała.
Zgodnie z umową, spółka celowa zobowiązała się wykupić od Work Service udziały w spółce Prohuman do 31 marca 2020 roku. W umowie został również zawarty szereg mechanizmów motywujących Profólió oraz spółkę celową Human Investors do przeprowadzenia sprzedaży. W razie niepowodzenia tej transakcji, strony ustaliły dwa alternatywne sposoby sprzedaży udziałów w spółce Prohuman. Środki pozyskane ze sprzedaży Prohuman będą przeznaczone w pierwszej kolejności na całkowitą spłatę zadłużenia spółki wobec konsorcjum bankowego Work Service w wysokości ok. 110 mln zł. W skład konsorcjum bankowego wchodzą: Bank BNP Paribas, Bank Millennium, Santander Bank Polska oraz PKO Bank Polski, przypomniano.
Wcześniej Work Service podał, że środki pozyskane w ramach sprzedaży udziałów Work Service w Prohuman zostaną wykorzystane m.in. na całkowitą spłatę zobowiązań wobec konsorcjum bankowego. W wyniku transakcji spółka odnotuje jednostkowy zysk brutto na poziomie ok. 49 mln zł.
Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.
(ISBnews)