Premier pytany w Polsat News, czy skierowanie przez Andrzeja Dudę do TK noweli Kodeksu karnego "było ciosem w rząd, czy wszystko było dogadane z prezydentem" i zostało z nim umówione, odparł: "Ani nie był to cios, ani nic nie było dogadane, ponieważ pan prezydent podejmuje decyzje suwerennie".

"Nie było żadnych konsultacji" - zapewnił szef rządu. "Prezydent podjął taką decyzję w oparciu o przesłanki formalne, proceduralne. Miał prawo podjąć taką decyzję" - podkreślił szef rządu.

"Ja cieszę się, że jednocześnie nie przebrzmiewało w wypowiedziach pana prezydenta to, co bardziej liberalni komentatorzy podkreślają – że zaostrzenie Kodeksu karnego jest czymś złym" – zaznaczył premier. Wyraził pogląd, że kary za "najbardziej okrutne, bestialskie zbrodnie powinno się rzeczywiście zaostrzyć".

Prezydent Andrzej Duda podjął w piątek decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej noweli Kodeksu karnego. Jak podała Kancelaria Prezydenta, tryb postępowania z ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego

"Bezpieczeństwo prawne obywatela – szczególnie w tak ważnej materii, jaką jest prawo karne – wymaga, by każdy akt normatywny, w szczególności rangi kodeksowej, został przyjęty zgodnie z procedurą przewidzianą w konstytucji" - zaznaczyła kancelaria prezydenta. "Przepisy karne, ze względu na swój charakter represyjny, mają w systemie źródeł prawa pozycję o tyle wyjątkową, że w stosunku do nich wywodzi się szczególnie wysokie wymagania" – zaznaczyła kancelaria prezydenta Dudy.

Przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu karnego, zaostrzający kary za niektóre przestępstwa, w tym pedofilskie, Sejm uchwalił w ciągu dwóch dni od wniesienia projektu. Takie tempo prac Izby nad projektem umożliwiła decyzja marszałka Sejmu o procedowaniu nowelizacji Kodeksu karnego w trybie niekodeksowym. Zdaniem Kancelarii Sejmu prace nad nowelą były zgodne z regulaminem Sejmu.

Zmiany w Kodeksie karnym zakładają m.in. wprowadzenie elastycznego wymiaru kar oraz kary bezwzględnego dożywocia. Nowelizacja przewiduje też podniesienie kar m. in. za przestępstwa seksualne wobec dzieci, za rozbój, udział w zorganizowane grupie przestępczej i handel ludźmi. Ustawa wprowadza też nowe typy przestępstw za czyny, które dotychczas nie były zagrożone karą, jak np. przygotowanie do zabójstwa, uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.(PAP)

Autor: Jakub Borowski