"Jak się okazuje, największą barierą, na którą narzekają polskie firmy, planując ekspansję zagraniczną, są kwestie regulacyjne - ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących wywozu towarów i usług czy inwestycji kapitałowych, a także poziom skomplikowania tychże regulacji" - czytamy w komunikacie.

Trzy kolejne pozycje zajęły konkurencja na docelowych rynkach (11 proc.), niepewność polityczna i konflikty terytorialne (10 proc.) oraz cła (8 proc.).

"O tym, że w Polsce istnieje problem z nadmiernym uregulowaniem ekspansji zagranicznej, może świadczyć też porównanie międzynarodowe. Wspomniane wcześniej 28 proc. firm w Polsce wskazujących tę barierę jest najwyższym wynikiem ze wszystkich 33 państw objętych badaniem. Dla porównania, w Szwecji czy Finlandii żadne firmy nie wskazały kwestii regulacyjnych jako głównej bariery w ekspansji zagranicznej. Globalnie w całym badaniu odpowiedź tę wybrało 17 proc., a wśród krajów Unii Europejskiej - 16 proc." - czytamy dalej.

Polskie firmy wyraźnie rzadziej wskazują jednak, że główną barierą w rozwoju ekspansji zagranicznej są ograniczenia finansowe (4 proc. wskazań).

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie 2018 i 2019 r. na losowej grupie 10 tys. przedstawicieli zarządów średnich i dużych firm z 33 krajów świata, w tym 200 firm działających w Polsce. 

>>> Czytaj też: Rozwój oparty na wzroście ilościowym prowadzi do katastrofy